Doktorlar astımı semptomların ciddiyetine ve şiddetine göre derecelendirirler.

Hafif geçici astım: Haftada ikiden az hafif semptomlar gösteren hastalar bu gruba girmektedir. Gece şikayetleri ayda ikiden azdır. Astım atakları ise sadece birkaç tane ile sınırlıdır. 

Hafif kalıcı astım: Astım şikayetleri haftada 3 veya 6 arasındadır. Geceleri bir ay içerisinde 3 – 4 kez nefes darlığı gibi astım semptomları görülür. Astım atakları günlük yaşamı etkileyebilir. 

Orta şiddette astım: Haftada 3-6 kez astım şikayetleri vardır. Gece şikayetleri ise ayda 3-4 kez olur. Astım atakları günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. 

Ciddi astım: Hem gündüz hem de gece astım şikayetleri gözlenir. Nefes darlığı ve öksürük nedeniyle günlük hareketler engellenmektedir.